header image

Niet eens met de bewindvoerder wat kun je doen?

In onze praktijk komt het regelmatig voor dat mensen klagen over hun beschermingsbewindvoerder. Men heeft uiteen lopende klachten  en weten vaak niet wat ze moeten doen.
Ik wil u proberen wat meer duidelijkheid te geven over  wat te doen bij klachten over de bewindvoerder.

Het eerste waar u mee kunt beginnen is natuurlijk een gesprek met uw bewindvoerder, bijvoorbeeld op diens kantoor en vraag daarom ook om genoeg tijd te reserveren. U dient te bellen voor dat u  binnenloopt en bellen kan vaak op bepaalde tijdstippen. Heeft u op die tijdstippen geen tijd kunt u dit ook per mail vragen.

Lukt het om wat voor reden niet om in een persoonlijk gesprek uw klachten aan te geven of op te lossen dan kunt u een brief sturen waarin u officieel uw beklag doet aan de bewindvoerder zelf. Stuur de brief zo mogelijk aangetekend weg en houd een exemplaar en bewijs van verzending en ontvangst bij u.

Als daar dan niet , niet naar behoren of nauwelijks op gereageerd wordt schrijf dan een klacht naar de branche organisatie waar de bewindvoerder bi is aangesloten of- als deze (nog) niet is aangesloten bij een organisatie- naar de kantonrechter en geef aan wat uw klachten zijn.

Het kan zijn dat de situatie zo dusdanig  is dat u afscheid wilt nemen van uw bewindvoerder dan kunt u dat ook aangeven aan de kantonrechter en stuur – nadat het verzoekschrift gemaakt is- zo vaak als u kan een klacht naar de rechtbank toe. Immers zonder dossier heeft een kantonrechter te weinig inzicht in de problematiek en kan hij of zij daar zijn beoordeling niet op aanpassen. Het moet de rechtbank duidelijk genoeg zijn dat de situatie zodanig is dat ook deze snapt dat jullie niet door kunnen gaan samen.

Heeft u hulp nodig hierbij  kunt u ons uiteraard inschakelen bel voor meer informatie gerust naar kantoor of stuur een e-mail of vul het contact formulier op onze website in.

Terug naar overzicht