header image

Budgetbeheer

Van Overbeek Support houdt zich bezig met budgetbeheer.

Het traject van budgetbeheer kan tijdelijk worden opgestart met een minimum duur van  een jaar tot wel onbepaalde tijd. Net zolang tot dat iemand zich zover in staat acht e.e.a. weer zelfstandig op te pakken.

Hoe werkt budget beheer bij jullie?

Ons budgetbeheer traject werkt als volgt:

U ondertekent met ons een budgetbeheer overeenkomst waarin wij duidelijk de afspraken samen met u weergeven.
Vervolgens opent u zélf  één of meerdere betaalrekening(en). Hiervan mogen wij gebruik maken.
Op deze rekening(en) komen uw gelden binnen. Wij betalen uw rekening(en) en maken het leefgeld aan u over. Deze rekening(en) blijven uw rekening(en), en staan ook op uw naam.

Helpt u ons bij het openen van een rekening:

Indien u wenst kunnen wij hierbij aanwezig zijn om u te steunen, maar wij openen  géén rekeningen voor u, volgens art. 2:80 Wet op het financieel toezicht  is dit verboden, tenzij wij een AFM-vergunning hebben.
Ook sluiten wij geen kredieten af voor u, of gaan wij verzekeringen voor u afsluiten, ook het bemiddelen hierin doen wij niet.

Doen jullie ook in schuldhulpverlening?

Nee, wij zijn geen schuld hulpverleners zoals artikel 47 van de wet op het consumentenkrediet dit voorschrijven. Wij kunnen u met schulden wel aannemen. Wij zullen , nadat wij u hebben aangenomen, uw budget stabiliseren en daarna in overleg met u via een erkende schuldhulpverlener de schuldhulp laten opstarten.

Wij  houden ons dus louter en alleen bezig met het beheren van uw budget en het stabiliseren daarvan.